начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 10, 13 - 19 март 2017 г. > Ползване от майката на полагащия се...
в. Седмичен законник
бр. 10, 13 - 19 март 2017 г.

Ползване от майката на полагащия се на бащата неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   В момента съм в неплатен отпуск за отглеждане на дете до осем години в размер на шест месеца. Искам да ползвам още пет месеца отпуск за бащата, който работи по трудов договор в чужбина. Кметът отказва да ми даде отпуск с мотива, че бащата не работи в България. Прав ли е?

   В съответствие с чл. 167а, ал. 1 от КТ всеки от родителите (осиновителите), който работи по трудово правоотношение, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер по 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, при условие че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Освен това при същото условие всеки от родителите (осиновителите) може да ползва още и до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово писмено съгласие. Необходимо е вторият родител да има право на отпуски по КТ, в това число за отглеждане на малко дете.
В случая бащата работи в чужда държава, а не по КТ. Поради това той няма право на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ в размер 6 месеца и майката не може да ползва 5 месеца от този отпуск.Статия със свободен достъп