начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Командироване и изпращане на работн...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

   В ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., бяха публикувани промени в КТ и КСО, които уреждат условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. В изпълнение на делегацията на чл. 121а, ал. 8 от КТ и чл. ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис