начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Признаването за данъчни цели на сче...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Признаването за данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Преобразуването на счетоводните разходи в данъчни финансови разходи за целите на годишните декларации по чл. 92 от ЗКПО е свързано с необходимостта да се отговори на редица специфични въпроси относно признаването на някои разходи за данъчни цели.

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис