начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Каква съдебна практика утвърждава т...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Каква съдебна практика утвърждава тълкувателно решение № 5 от 2016 г. на ВАС1

Любка ЦЕНОВА – доцент, доктор по данъчно право, адвокат

   Образуване
На основание чл. 124 и сл. от Закона за съдебната власт с разпореждане на председателя на ВАС на 31.10.2016 г. е образувано тълкувателно дело № 10 от 2016 г. В разпореждането е посочено, че Общото събрание на съдиите от ВАС следва да...