начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Бартерна сделка по чл. 130 от ЗДДС
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Бартерна сделка по чл. 130 от ЗДДС

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Две физически лица притежават земя с издадено разрешение за строеж. Следва да учредят право на строеж на фирма срещу обезщетение, която не е регистрирана по ЗДДС, но която впоследствие ще се регистрира. Какви фактури следва да издаде тази фир...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис