начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Грешно начислен данък
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Грешно начислен данък

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Дружество, регистрирано съгласно законодателството на РБългария, регистрирано по ЗДДС по общия ред, осъществява дейност в сферата на IT услугите.
За осъществяване на дейността си извършва покупка на услуга онлайн, от Microsoft - Ирланди...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис