начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Грешно начислен данък
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Грешно начислен данък

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Дружество, регистрирано съгласно законодателството на РБългария, регистрирано по ЗДДС по общия ред, осъществява дейност в сферата на IT услугите.
За осъществяване на дейността си извършва покупка на услуга онлайн, от Microsoft - Ирланди...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск