начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Възнаграждения за технически услуги...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Възнаграждения за технически услуги, начислени от местни юридически лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор с фирма, регистрирана и осъществяваща дейност в Канада със задачата за проучване на пазара, осъществяване на контакти с канадски фирми и предоставяне на информация по предварително уговор...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис