начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 4, Април 2017 г. > Данъчни облекчения за деца
сп. Български законник
бр. 4, Април 2017 г.


Статия със свободен достъп

Данъчни облекчения за деца

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт

   Въпрос: При прекратяване на трудовия договор на едно лице през м. декември има ли право да ползва облекчението по чл. 22в чрез работодателя, при който договорът му е прекратен?

   Отговор: Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват само в годишен аспект, т.е. при годишното облагане на физическото лице, както следва:
– Във връзка с определянето на годишен данък за доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ, т.е. чрез работодател, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на физическото лице или
– С подаване на годишна данъчна декларация на основание чл. 23, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Тъй като в конкретния случай правоотношението с работодателя е прекратено преди 31 декември, същият не може да се счита за работодател по основно трудово правоотношение на лицето към тази дата и съответно няма право да формира годишна данъчна основа и да определя годишен данък за доходите от трудови правоотношения на това лице, както и да прилага предвидените в чл. 49, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчни облекчения. Ако към 31 декември на годината лицето няма друг работодател то може да ползва облекчението за деца само с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, независимо от факта, че през течение на годината е получавало единствено доходи от трудови правоотношения.

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис