начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г. > Обезщетение за годишен отпуск, оста...
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.


Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Служител има неизползван отпуск от 2008 г. На каква основа следва да се изчисли обезщетението - заплатата за 2008 г. или за последния месец преди прекратяването на договора?

   За неизползваните към 31.12.2009 г. дни платен годиш...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис