начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г. > Деклариране на доходи от трудов дог...
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.


Деклариране на доходи от трудов договор в чужбина

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Българско физическо лице, което е работило на трудов договор в Испания от м. 02.2016 г. до 30.11.2016 г., трябва ли да декларира в България получените доходи и внесени осигуровки в Испания и ако трябва, с какви документи?

   Съгл...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск