начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г. > Определяне на окончателния осигурит...
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.


Определяне на окончателния осигурителен доход при граждански договор

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване

   Възникна казус за дължими осигуровки и 10% ДОД по граждански договор, изплатен на самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД през 2016 г. Имам проблем при тълкуване на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО при определяне на осигуровки върху изплатена договорена...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис