начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 15, 17 - 23 април 2017 г. > Европейска практика по новообявени ...
в. Седмичен законник
бр. 15, 17 - 23 април 2017 г.


Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 15/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат

   Дело C-463/14, решение от 3 септември 2015
страни: “Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД срещу директор на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Варна, при Централно управление на Националната агенция за приходите,
Пре...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис