начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Отчитане на данъчни ревизионни акто...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Отчитане на данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък

Евгени Рангелов, магистър по финанси

   В бр. 3-4 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчитат данъчни ревизионни актове породени от неотчетени приходи, за които възниква задължение за корпоративен данък?
1. Ког...