начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Облагане с ДДС на услуга, извършван...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Облагане с ДДС на услуга, извършвана по електронен път

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 4 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Нашата фирма Х ЕООД е регистрирана по ДДС в България. Искаме да ползваме услугите на американска фирма за поддръжка на нашия софтуер и хардуер с отдале...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис