начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Коригираща годишна данъчна декларац...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Коригираща годишна данъчна декларация

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кога и точно в кои случаи данъчно задължените лица ще имат право да подават коригираща годишна данъчна декларация съгласно променената ал. 3...