начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Отговорност по чл. 19 от ДОПК
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Отговорност по чл. 19 от ДОПК

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 5 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога и при какви обстоятелства възниква отговорност по чл. 19 от ДОПК?
Отговорността по чл. 19 от ДОПК възниква както за задължения по декларации...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск