начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Отмяна на уволнението и възстановяв...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на работа

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

   В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодател сам отменя заповедта за уволнение. Служителят се явява на работа на десетия ден от връчването на заповедта за уволнение. За тези дни дължи л...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис