начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Отмяна на уволнението и възстановяв...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на работа

Гошо Мушкаров, д-р по икономика

   В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Работодател сам отменя заповедта за уволнение. Служителят се явява на работа на десетия ден от връчването на заповедта за уволнение. За тези дни дължи л...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск