начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Обезщетение при пенсиониране при пр...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Обезщетение при пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

експерти от МТСП

   В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: През последните 10 години от трудовия си стаж, преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лице е заемало длъжност като педагогически к...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис