начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 7, 1 - 15 април 2017 г. > Обезщетение при пенсиониране при пр...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2017 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

Обезщетение при пенсиониране при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

експерти от МТСП

   В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: През последните 10 години от трудовия си стаж, преди придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лице е заемало длъжност като педагогически к...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017