начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Промени в Правилника за прилагане н...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

   В ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им - 21 март 2017 г.
Настоящият материал представя ...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...