начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Промени в Правилника за прилагане н...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

   В ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им - 21 март 2017 г.
Настоящият материал представя ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис