начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Последни промени в Закона за особен...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Последни промени в Закона за особените залози

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск