начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Последни промени в Закона за особен...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

Последни промени в Закона за особените залози

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените ...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017