начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Последни промени в Закона за особен...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

Последни промени в Закона за особените залози

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С влезлия в сила, считано от датата на обнародването му – 30.12.2016 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.), изцяло се преурежда режимът на особения залог по реда на Закона за особените ...