начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > За някои проблемни въпроси, свързан...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доктор по трудово и осигурително право

   Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис