начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > За някои проблемни въпроси, свързан...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


За някои проблемни въпроси, свързани с възстановяването на работа след обявяване на уволнението за незаконно

Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доктор по трудово и осигурително право

   Всеки работник или служител, чието трудово правоотношение е било прекратено, без значение от основанието за това, може да оспорва прекратяването пред работодателя или пред съда и да поиска възстановяване на предишната си работа. Когато исковете му бъ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск