начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Отказано заличаването на фирма в Тъ...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Отказано заличаването на фирма в Търговския регистър

Отговаря Христо Досев – д.е.с.

   Въпрос: За българско дружество в ликвидация е подадена последна годишна данъчна декларация през 2016 година. Впоследствие се оказва, че в търговския регистър е отказано заличаването на фирмата. Необходимо ли е в този случай да се изготвя годишен фина...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис