начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Осчетоводяване на разходите за личн...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Осчетоводяване на разходите за лично ползване

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: Във връзка с осчетоводяването на разходите за лично ползване:
Приемаме, че 20% от телефонните разговори са лични на управителя.
Фактурата е за 100 лв. и 20 лв. ДДС.
Вариант 1. Ако я осчетоводим:
Дт с/ка 602 80 лв.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск