начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Отчитане и данъчно облагане на дейн...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Отчитане и данъчно облагане на дейността на нотариус

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС като физическо лице, купува помещение, което ще ремонтира и преустрои за нотариален офис. Ползва данъчен кредит на закупените и вложени материали и СМР. Как трябва да се организира счетоводната отчетност? Кои сче...