начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 5, Май 2017 г. > Отчитане и данъчно облагане на дейн...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2017 г.


Отчитане и данъчно облагане на дейността на нотариус

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Нотариус, регистриран по ЗДДС като физическо лице, купува помещение, което ще ремонтира и преустрои за нотариален офис. Ползва данъчен кредит на закупените и вложени материали и СМР. Как трябва да се организира счетоводната отчетност? Кои сче...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис