начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Оригинален трудов договор или завер...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Оригинален трудов договор или заверено копие

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Длъжен ли е работодателят да връчи на новоназначения работник оригинал на трудовия договор, или е достатъчно да му връчи заверено копие на договора? Същото се отнася и за завереното от ТД на НАП уведомление за сключения трудов договор?

&nb...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис