начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Амортизируеми активи, придобити изц...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Амортизируеми активи, придобити изцяло чрез дарение

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   ДМА, закупено със средства от финансиране, което е приход от нестопанска дейност на сдружението, следва ли да се включи в данъчния амортизационен план или само в счетоводния? Приходите от финансирането не са обект на данъчно облагане.
Активът с...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...