начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Амортизируеми активи, придобити изц...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Амортизируеми активи, придобити изцяло чрез дарение

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   ДМА, закупено със средства от финансиране, което е приход от нестопанска дейност на сдружението, следва ли да се включи в данъчния амортизационен план или само в счетоводния? Приходите от финансирането не са обект на данъчно облагане.
Активът с...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис