начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Изчисляване на коефициента за опред...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Изчисляване на коефициента за определяне размера на частичния данъчен кредит при цесионни сделки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща само облагаеми доставки, през м.04.2017 г. продава свое вземане с договор за цесия. Издава фактура за финансова услуга за освободена доставка с основание за неначисляване на ДДС чл. 46, ал. 1, т. 3. Сделката е ...