начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Данъчно и осигурително третиране на...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Данъчно и осигурително третиране на обезщетението при пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Дължат ли се данък общ доход и осигурителна вноска върху обезщетението за пенсиониране?

   При прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил правото на пълна пенсия за осигурителен стаж и възрас...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис