начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от ...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право

   Работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ при освобождаване на служител на основание чл. 28, ал. 1, т. 5 при спазено предизвестие от един месец от страна на работодателя?

   Според чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение по...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис