начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 19, 15 - 21 май 2017 г. > Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от ...
в. Седмичен законник
бр. 19, 15 - 21 май 2017 г.


Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право

   Работодателят дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ при освобождаване на служител на основание чл. 28, ал. 1, т. 5 при спазено предизвестие от един месец от страна на работодателя?

   Според чл. 222, ал. 1 КТ при уволнение по...