начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г. > Обектите на отчитане на сметка 606 ...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.


Обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

Евгени Рангелов, магистър по финанси

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кои са обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания?
В Примерния Национален сметкоплан към гр...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис