начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г. > Обектите на отчитане на сметка 606 ...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.


Обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

Евгени Рангелов, магистър по финанси

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кои са обектите на отчитане на сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания?
В Примерния Национален сметкоплан към гр...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...