начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г. > Оглагане на възнаграждения за техни...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.


Оглагане на възнаграждения за технически услуги

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 24 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Местно дружество, регистрирано по ЗДДС получава фактура от Германия - немско юридическо лице. В нея е фактурирано:
1. Оценка и обследване на фун...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис