начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г. > Доходи, които се посочват в справка...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.


Доходи, които се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ

Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ?
Доходите, за които се предоставя информация в Справката ...