начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г. > Доходи, които се посочват в справка...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.


Доходи, които се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ

Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи се посочват в справката по чл. 73 ЗДДФЛ?
Доходите, за които се предоставя информация в Справката ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис