начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 9, 1 - 15 май 2017 г. > Данъчно облагане на дарение на имущ...
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2017 г.


Данъчно облагане на дарение на имущество на ЕТ

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец притежава дялове в търговско дружество, предстои заличаване на едноличния търговец, при което собствеността на дяловете ще прем...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис