начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г. > Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. ...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.


Изменения в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Kодекса на труда създават поредни затруднения за работодателите

Андрей АЛЕКСАНДРОВ – доктор по трудово и осигурително право

   В ДВ, бр. 23/17.03.2017 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Промените влизат в сила от 01.04.2017...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис