начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г. > Пропорционалният данъчен кредит – в...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.


Пропорционалният данъчен кредит – въпроси и отговори

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Една от най-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., е въвеждането на режим за приспадане на данъчен кредит в пропорции, съответстващи на използването на стоките и услугите за целите на икономическата дейност на данъчно задължените лица ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис