начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г. > Пропорционалният данъчен кредит – в...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.


Пропорционалният данъчен кредит – въпроси и отговори

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Една от най-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г., е въвеждането на режим за приспадане на данъчен кредит в пропорции, съответстващи на използването на стоките и услугите за целите на икономическата дейност на данъчно задължените лица ...

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР Видеозапис на DVD-диск