начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г. > Доставка на услуга за предоставяне ...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.


Доставка на услуга за предоставяне под наем на превозно средство за срок по- дълъг от 30 дни

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, е закупила автомобили с цел отдаването им под наем, от 2016 г. ги отдава под наем на италиански физически лица за срок от една година. Къде е мястото на изпълнение на сделката? Българската фирма трябва ли...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис