начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г. > Данъчно третиране на командировъчни...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.


Данъчно третиране на командировъчните разходи (пътни, дневни и квартирни пари)

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Въпрос: Лице се самоосигурява и получава възнаграждение за положен личен труд в дружество, в което е съдружник и управител. В същото дружество се осигурява и по ДУК. Лицето е съдружник и в друга фирма, в която не се осигурява. Може ли да бъде команди...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...