начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Административно-наказателна отговор...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Административно-наказателна отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите

Анелия Маркова, съдия

   В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Каква е административно-наказателната отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите?
В Глава девета на ЗСч, озаглавена „Админи...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...