начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Административно-наказателна отговор...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Административно-наказателна отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите

Анелия Маркова, съдия

   В бр. 5-6 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Каква е административно-наказателната отговорност на ръководителите на предприятия и на счетоводителите?
В Глава девета на ЗСч, озаглавена „Админи...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис