начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Данъчно третиране при продажба или ...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Данъчно третиране при продажба или замяна на акции и дялове, придобити чрез направени непарични вноски в търговско дружество

Лорета Цветкова, данъчен консултант

   В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране при продажба или замяна на акции и дялове, придобити чрез направени непарични вноски в търговско дружес...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис