начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Изплащане на обезщетение на работни...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Изплащане на обезщетение на работник или служител от работодателя при уволнение поради съкращаване в щата

Емилия Маркова, гл. експерт КНСБ

   В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, гл. експерт КНСБ, отговаря на въпроса: Поради структурни промени в предприятието бе съкратен служител. В действащия колективен трудов договор е договорена клауза за изплащане на обезщ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис