начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Допълнително трудово възнаграждение...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице

експерти от МТСП

   В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Длъжен ли е работодателят да изплаща със задна дата допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дей...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис