начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Допълнително трудово възнаграждение...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице

експерти от МТСП

   В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Длъжен ли е работодателят да изплаща със задна дата допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служител, упражнявал дей...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...