начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г. > Осигуряване на европейските граждан...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2017 г.


Осигуряване на европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС

Гюргя Желязкова, експерт по осигуряване

   В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Как се осигуряват европейските граждани, когато полагат труда си едновременно на територията на повече от една държава членка на ЕС?
За да се установи дали за дадено лице - работник/самоосигур...