начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г. > Продажба на ЕТ
в. Седмичен законник
бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г.


Продажба на ЕТ

Отговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с.

   ЕООД купува ЕТ по чл. 15 от ТЗ за 120 000 лв. Съгласно договора предмета на продажбата са съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В обема на търговското предприятие не са включени права на собственост или вещни права върху недвижим им...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис