начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г. > Отчитане на придобиването на стоки
в. Седмичен законник
бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г.


Отчитане на придобиването на стоки

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

   Закупили сме стоки от “Амазон” - Америка, като в цената е включено мито за внос. Митото обаче е платено от “Амазон” - Америка, и тук стоката бе освободена от DHL, и ни беше доставена директно. Как трябва да осчетоводя митническата декларация?

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...