начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г. > Отчитане на придобиването на стоки
в. Седмичен законник
бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г.


Отчитане на придобиването на стоки

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

   Закупили сме стоки от “Амазон” - Америка, като в цената е включено мито за внос. Митото обаче е платено от “Амазон” - Америка, и тук стоката бе освободена от DHL, и ни беше доставена директно. Как трябва да осчетоводя митническата декларация?

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис