начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г. > Приложението на преходния режим за ...
в. Седмичен законник
бр. 27, 10 - 16 юли 2017 г.


Приложението на преходния режим за облагане доставките на туроператори

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   С § 70 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ППЗДДС е регламентиран редът за облагане доставките на туристически услуги с променено данъчно третиране, които са сключени от туроператори преди промените. В случа...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис