начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г. > Наследяване на данъчни права и задъ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.


Моля, въведете тук Вашата парола:

Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   По силата на промените в ЗДДФЛ, обнародвани чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), на наследниците по закон или завещание на починали лица бе дадена възможност да...

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017