начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г. > Наследяване на данъчни права и задъ...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.


Наследяване на данъчни права и задължения на физически лица

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   По силата на промените в ЗДДФЛ, обнародвани чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС, обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), на наследниците по закон или завещание на починали лица бе дадена възможност да...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...