начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г. > Последни промени в Търговския закон
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.


Последни промени в Търговския закон

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С влезлия в сила считано от 03.01.2017 г. Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се въвеждат някои съществени промени в производството по несъстоятелност, както и едно изцяло ново производство, предхо...