начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 7, Юли 2017 г. > Годишната данъчна декларация по чл....
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2017 г.


Годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от закона за доходите на починали лица може да се подава от наследниците

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

   Въпрос: Лице, упражняващо свободна професия като частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и регистрирано по ЗДДС, почина на 07.02.2017 г. За календарната 2016 г. ЧСИ е упражнявал дейност има декларирани и внесени авансово осигурителни вноски върху годишен оси...