начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г. > Данъчно третиране по ЗДДС при прода...
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.


Данъчно третиране по ЗДДС при продажба на УПИ

Отговаря: Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   При неприложен регулационен план, в който няколко имота образуват общ УПИ, дължи ли се ДДС върху сделка - продажба с отделните поземлени имоти, които го образуват? (Т.е. касае се за неурегулирани имоти, находящи се в урегулирана територия.)
При...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...