начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г. > Европейска практика по новообявени ...
в. Седмичен законник
бр. 30, 31 юли - 6 август 2017 г.


Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 30/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат

   Дело C‑493/15, решение от 16 март 2017
страни: Agenzia delle Entrate срещу Marco Identi
Предмет на спора е правото да не се дължи ДДС при дела за несъстоятелност.
В своето решение Съдът на ЕС приема, че правото на Съюза, и...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...